רשימת מסמכים

שינוי כתובת

כתובת חדשה כולל מיקוד

שינויים במשפחה

אם מתוסף ילד לדו”ח:
צילום כרטיס SOCIAL SECURITY
צילום CERTIFICATE OF CITIZENSHIP

טופס 106

טופס 106 מכל מקומות העבודה ב-2020

טופס 867

אישור ניכוי מס במקור מכל חשבון בנק או חשבון השקעה בישראל

פנסיה/ קצבה

טופס 106 של פנסיה/קצבה שהתקבלה במהלך 2019

דמי אבטלה

אסמכתא מביטוח לאומי עם סכום התשלומים וסכום המס שנוכה

דמי לידה

אסמכתא מביטוח לאומי עם סכום התשלומים וסכום המס שנוכה

משיכות מקופות

אם בוצעה משיכה של קופת גמל/ השתלמות/ פנסיה/ ביטוח – לשלוח אסמכתא של סכום המשיכה וגם סכום המס שנוכה

עצמאי

 1. שומה / שומה צפויה
 2. דוח רווח והפסד
 3. טופס פחת
 4. סכום מקדמות ששולמו

חברה/שותפות

 1. דוחות כספיים מבוקרים
 2. תאריך הקמה
 3. תחום עיסוק
 4. % החזקה
 5. פרטים אודות בעלי מניות/ שותפים אחרים שהם אזרחי ארה”ב
 6. דיבידנד שחולק וניכוי מס בגינו

הכנסות שכירות

נכס שדווח אצלנו בעבר:

 1. הכנסות/הוצאות (תיקונים, ביטוח, ריבית משכנתא וכו’)
 2. מס ששולם

נכס חדש:

 1. בעלים
 2. סכום הכנסות/הוצאות (תיקונים, ביטוח, ריבית משכנתא וכו’)
 3. מס ששולם
 4. תאריך קנייה
 5. מחיר קנייה (כולל דמי תיווך, עו”ד, שיפוצים, וכו’)
 6. כתובת

קרנות נאמנות

פירוט ניירות ערך ל-31.12.2020 ו-31.12.2019 שכולל:

 1. שם קרן
 2. כמות
 3. מחיר עלות
 4. שווי לסוף שנה

ירושה

ממי התקבל הירושה?
האם היה אזרח ארה”ב?
מה הייתה הירושה?
סכום הירושה

מתנה

ממי התקבל המתנה?
האם היה אזרח ארה”ב?
מה הייתה המתנה?
סכום המתנה

מכירת נכס

 1. בעלים של הנכס
 2. מחיר קנייה מקורי של הנכס
 3. תאריך קנייה מקורי של הנכס
 4. מחיר מכירה,
 5. תאריך מכירה
 6. הוצאות מכירה
 7. הוצאות שיפורים שהיו בנכס
 8. שנים בהם גרתם בנכס
 9. מס ששולם

שכר לימוד אוניברסיטאי

שם מוסד
שם סטודנט
אסמכתא תשלומי שכר לימוד ששולמו ב-2019
טופס T1098 חתום על ידי המוסד

תשלומי מס לארה”ב

סכום ותאריכי התשלומים שנעשו לרשויות המס בארה”ב במהלך 2020 ו-2021

הכנסה אחרת

תיעוד של כל הכנסה אחרת , שלא מצוינת לעיל, שהתקבלה במהלך 2019

הכנסות מארה”ב

 

SOCIAL SECURITY BENEFITS

דוח שנתי ל-2020 מ-SOCIAL SECURITY

W-2

Annual income summary received from your employer

1099 INT

Interest income reported by Banks and Financial institutions

1099 DIV

Dividend income reported by Banks and Financial institutions

1099 MISC

Non-employee Compensation, Rent, Misc.

1099-B

Sale of stock

1099-S

Sale of Real Estate

1099-R

Retirement or Pension Distributions reported by Financial institutes

1099-G

State Refunds

1098-T

Tuition and fees paid to University / College

1098

Mortgage Interest, Points and Property taxes paid

K-1

Issued by S-Corporation, LLC and Partnerships to you as a member, Trusts & Estates

HUD-1 /ESCROW

Issued when buying or selling Real Estate

1042-S

Foreign Person’s U.S. Source Income Subject to Withholding