שאלות נפוצות2021-04-26T00:36:12+00:00

שאלות נפוצות

קבלת אזרחות ארה”ב לילד2024-01-19T10:16:39+00:00

כדי לדווח על ילד בדו”ח מס, חייבת להיות לילד אזרחות ארה”ב בשנת הדווח וגם כרטיס SOCIAL SECURITY עד לתאריך דו”ח המס כולל הארכות. לדוגמא, אם ילד נולד במאי 2023 כי אז לילד חיבת להיות אזרחות עד 31 בדצמבר, 2023 וגם כרטיס SOCIAL SECURITY חיב לשאת תאריך לא יאוחר מ-15 באוקטובר, 2024. במידה ובכרטיס התאריך אחרי 15 באפריל, 2024 (ולפני 15 באוקטובר, 2024) חייבים שהדוח מס של 2023 יהיה בידי ה-IRS עד 15 באוקטובר, 2024.

מכתב אימות זהוי מה-IRS2021-02-22T04:41:25+00:00

ה-IRS ממין דו”חות באופן מקרי לצורך אימות זהוי. זה אינו אומר שדו”ח המס שהגשת איננו נכון. האימות עדיין יכול להעשות גם אם 45 ימים או יותר חלפו. אתה חיב לבצע את האימות אם אתה רוצה לקבל את ההחזר שלך.

הדרך היעילה ביותר לבצע את האימות היא באמצעות הטלפון. טלפן למספר של מס הכנסה שסופק במכתב. ודא שיש לך את דו”ח המס לשנה הנבדקת וגם לשנה הקודמת זמינים. לדוגמא, אם אתה ממתין להחזר בגין 2019, כי אז תזדקק לדו”חות המס של 2019 ו-2018.

להלן כמה סוגי מידע שתתבקש לספק:

 • שם מלא כפי שכתוב בשני דו”חות המס (כולל [אות ראשונה של שם אמצעי])
 • מספר SOCIAL SECURITY
 • מען כפי שמופיע בדו”ח המס השוטף ודו”ח המס לשנה הקודמת (כולל מיקוד בן 5-7 ספרות)
 • תלויים (ילדים) בדו”ח המס לשנה הקודמת.
 • שמות, מספרי SOCIAL SECURITY ותאריכי לדה של כל הילדים.
 • שמה הפרטי של אם הנישום, שם נעורים ושם מלא של האב
 • מען (גם אם זהה לזה מהשנה הקודמת)
 • הסוג העיקרי של ההכנסה – משכורת או עצמאי
 • אם עצמאי, רשאי לבקש את SCHEDULE C לבקורת עמוד רווח והפסד
 • האם יש הכנסה אחרת כלשהי? מנין?
 • חיב כסף או מצפה להחזר?
 • סכום שחיב או סכום ההחזר
 • האם התבקש שההחזר יישלח בהמחאה או בהפקדה ישירה
 • אם בהפקדה ישירה, מספר ROUTING ומספר חשבון
 • מעמד אישי
 • איזה טופס דו”ח מס הוגש

אם תהליך האימות בטלפון נכשל, כי אז אתה יכול להשלים את תהליך האימות על ידי משלוח המסמוך דלהלן בדואר רשום לכתובת שבמכתב:

 • מכתב של מס הכנסה (אם התקבל)
 • העתק של דרכון ארה”ב של הנישום (חיב להיות שלא פג תקפו)
 • העתק של מספר SOCIAL SECURITY של הנישום
 • שני העמודים הראשונים של דו”ח המס לשנה הנבדקת
 • העתק מלא של דו”ח המס של השנה הקודמת
דרישות להגשת ירושות או מתנות2024-01-19T10:17:41+00:00

דרישות להגשת ירושות או מתנות

מעמד

כמות

דיווח

אזרח ארה”ב נותן מתנה 

עד 17,000 $

מעל 17,000 $

אין דרישות דיווח

הנותן חיב לדווח

אזרח ארה”ב מקבל מתנה ממי שאינו אזרח ארה”ב

עד 100,000 $

מעל 100,000 $

אין דרישות דיווח

המקבל חיב לדווח

אזרח ארה”ב נותן מתנה לבת/בן זוג של אזרח ארה”ב

כל סכום

 

אין דרישות דיווח

אזרח ארה”ב נותן מתנה לבת/בן זוג של מי שאינו אזרח ארה”ב

עד 175,000 $

מעל $175,000 

אין דרישות דיווח

הנותן חיב לדווח

אופציות (OPTIONS)2021-02-22T04:36:41+00:00

בדרך כלל יש 2 סוגי אופציות:

אופציות מניות תמריץ – ניתנות רק לעובדים

תאריך המתן – אין מס על המחזיק באופציה.

תאריך המימוש אין מס רגיל, עם זאת, המחזיק באופציה מוסיף את הפרישה (הזמן מתאריך המתן עד תאריך המימוש) כהכנסה בחישוב המס המזערי החלופי, אלא אם המחזיק באופציה מוכר את המניה באותה שנה קלנדרית.

תאריך המכירה – אם המכירה מתרחשת הן אחרי 2 שנים לאחר תאריך מתן האופציה וגם יותר משנה 1 לאחר תאריך המימוש, המחזיק באופציה ממוסה ברווח הון ארוך טווח על ההפרש בין תמורת המכירה ומחיר הקניה (ובתוספת כל הסכומים שמוסו כהכנסה רגילה לצרכי מס מזערי חלופי). אם אין עומדים בתאריכים הללו, ההכנסה תמוסה בשעורים של הכנסה רגילה (חלק כהכנסה רגילה וחלק כרווח הון).

אופציות ללא הגבלה – ניתנות לעובדים, דירקטורים ויועצים

תאריך המתן – אין מס על המחזיק באופציה.

תאריך המימוש – המחזיק באופציה ממוסה על הפרישה בשעורי מס הכנסה רגילים.

תאריך המכירה – חל שעור רווח הון.

בחירה בסעיף 83(b) לחוקי מס הכנסה האמריקאים

בחירה בסעיף 83(b) היא תניה על פי חוקי מס הכנסה האמריקאים שמעניקה לעובד, או מיסד הזנק (סטארט אפ), את האופציה לשלם מס על ערך השוק המלא ההוגן של אופציה למניה לא מוסדרת במועד המתן.

מסמכי בחירה בסעיף 83(b) צריכים להשלח למס הכנסה בתוך 30 יום לאחר הנפקת המניות המוגבלות. בנוסף להודעה למס הכנסה על הבחירה, מקבל המניה חיב גם להגיש העתק של טופס הבחירה המלא למעסיקו.

שימוש בבחירה בסעיף 83(b) לא תמיד כדאי. בעוד שיתכן שהתוצאה תהיה תשלום מסים מופחת, יש עדיין סיכונים הכרוכים בשימוש בבחירה זו.

יחידות מניה מוגבלת (RSU)2021-02-22T04:35:29+00:00

יחידת מניה מוגבלת היא דרך לפצוי מונפקת על ידי מעסיק למועסק בדרך של מניות החברה. יחידת מניה מוגבלת מונפקות לעובד באמצעות תכנית הענקת זכויות ותכנית חלוקה לאחר השלמת נקודות ציון לביצועים או בעקבות שהיה אצל המעסיק במשך זמן מסוים.

יחידת מניה מוגבלת מעניקה לעובד מניע להשאר בחברה לטווח ארוך ולהגדיל את הרווחיות כך שערך המניות עולה. אם עובד מחליט להחזיק במניותיו עד שיקבל את מלוא ההקצאה של הזכויות, ומניות החברה עולות, מקבל העובד את רווח ההון בהפחתת ערך המניות פטורים ממס ואת הסכום שמגיע בגין מס רווח הון.

מניה מוגבלת כלולה בהכנסה ברוטו לצרכי מס ומוכרת בתאריך שהמניה הופכת לסחירה (ידוע גם כתאריך הענקת הזכויות).

חידוש ITIN2021-02-22T04:33:45+00:00

לפני חידוש ה-ITIN אנא בדוק עם משרדנו כדי לאשר שעדיין יש צורך לדווח את ה-ITIN שלך. אנא הקלק על הקישורית הבאה כדי לאתר ACCEPTANCE AGENT מאושר בישראל שיכול לבדוק את זהותך אישית ושימלא את טופס W7 בשבילך לחידוש ה-ITIN.

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/acceptance-agents-israel

לאחר מילוי הטופס אנא שלח העתק למשרדנו ואנחנו נכין מכתב בשבילך ל-IRS. יהיה עליך לשלוח מכתב זה ואת טופס חידוש ITIN המקורי ל-IRS.

תוקף מספר ITIN2021-02-22T04:33:10+00:00

מספר ITIN תקף לתקופה של 5 שנים. המחזיק במספר ITIN יקבל מכתב הודעה מ-IRS על פקיעת תוקף קרובה. עם זאת, יש מקרים שבהם לא מתקבל מכתב. כדי לבדור אם מספר ה-ITIN עדיין תקף טלפן ל-IRS ב: 00-1-267-941-1000 אפשרות 1, אפשרות 2 מ-13:00 שעון ישראל.

גמלה/משיכה מקרן השתלמות2021-02-22T04:31:41+00:00

בעוד שבישראל משיכות מגמלאות והשתלמות פטורות ממס, לא כך הוא המצב ביחס לארה”ב. לפני כל משיכה, אנא צור קשר עם משרדנו לסיוע.

המחאה חליפית – טופס 39112024-01-19T11:01:59+00:00

אם לא קבלת את המחאת ההחזר שלך ואתה מאמין שהיא אבדה או נגנבה, כי אז אנו ממליצים שתגיש טופס 3911. שים נא לב שלאחר הגשת הטופס, כל המחאה שהונפקה תבוטל והעיבוד יימשך לפחות 6-12 שבועות.

את הטופס ניתן לטעון בקישורית הבאה:

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f3911.pdf

Fax the form to: 00-1-855-203-7538 or 00-1-855-404-9091

Or

:Mail the form to

Austin Refund Inquiry Unit

Address: 3651 S Interregional Hwy 35

Mail Stop 6542 AUSC

Austin, TX 78741

USA

טופב שנוי מען – טופס 88222021-02-22T04:28:54+00:00

התכתבות עם ה-IRS היא תמיד על ידי משלוח במשרד דואר רגיל. אם עברת דירה לאחרונה, עליך למלא טופס 8822 ולשלוח אותו ל-IRS. את הטופס ניתן לטעון בקישורית הבאה:

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8822.pdf

 

: Mail the form to
Department of the Treasury

Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0215
USA

 

טופס W92021-02-22T04:27:02+00:00

איך למלא טופס W9

 • פריט 1 – שם מלא באנגלית כפי שמופיע בדו”ח המס ארה”ב
 • פריט 2 – השאר ריק
 • פריט 3 – סמן את הראשון – יחיד
 • פריט 4 – השאר ריק
 • פריט 5 – צין את מענך (רחוב)
 • פריט 6 – צין את מענך (עיר, מדינה, מיקוד, ארץ)
 • פריט 7 – השאר ריק
 • חלק 1 – צין את מספר SOCIAL SECURITY
 • חלק 2- חתום ותארך

את הטופס ניתן לטעון בקישורית הבאה:

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf

כתובות ה-IRS2021-02-22T04:24:49+00:00

אפשרויות למשלוח

חיב/לא חיב

מען

FEDEX/UPS/DHL

השתמש באלה בין אם אתה חיב או לא חיב

Austin – Internal Revenue Submission Processing Center
3651 S IH35
Austin TX 78741
USA
1-800-829-1040

 

דואר רשום

השתמש בכתובת זו אם אינך חיב

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service
Austin TX 73301-0215
USA

 

 

 

דואר רשום

השתמש בכתובת זו אם אתה חיב

Internal Revenue Service
P.O. Box 1303
Charlotte, NC 28201-1303
USA

 

 

 

מכירת נכס2021-02-22T04:21:14+00:00

בארה”ב יש פטור על מכירת נכס אם התגוררת בו 2 מתוך 5 השנים האחרונות שקדמו למכירה. לנישום יחיד, הפטור הוא 250,000 $ ולנישומים יחדיו הוא 500,000 $. כל רווח מעל פטור זה ימוסה כרווח הון.

אם לא התגוררת בנכס 2 מתוך 5 השנים האחרונות שקדמו למכירה, כי אז הנכס יראה כהשקעה וימוסה כרווח הון.

הכנסה מהשכרת דירה2021-02-22T04:20:22+00:00

בישראל, הכנסה מהשכרת דירה עד 61,200 ש”ח פטורה מדווח. בארה”ב, אין פטור ולפיכך הכנסה מהשכרת דירה צריכה להיות מדווחת וייתכן שתהיה בת מסוי.

אפשרות לזכוי מס אמריקני2021-02-22T04:19:18+00:00

אזרחי ארה”ב שלומדים באוניברסיטה מוכרת זכאים להחזר בגין תשלומי שכר לימוד שלהם ל-4 השנים הראשונות באוניברסיטה לתואר ראשון. אם אתה נשוי למי שאינו אזרח ארה”ב (ללא מספר זהוי מס), אתה לא זכאי. גם אם אתה תלוי בהכנסתו של מישהו אחר אתה לא זכאי.

המוסדות כוללים:

 • אוניברסיטת בר-אילן
 • אוניברסיטת בן-גוריון
 • אוניברסיטת חיפה
 • האוניברסיטה העברית
 • בית הספר הבינלאומי רקנטי במרכז הבינתחומי הרצליה
 • הפקולטה לרפואה על שם סאקלר
 • הטכניון
 • אוניברסיטת תל-אביב

מה נדרש?

 • טופס T1098 חתום שהוגש על ידי האוניברסיטה ל-IRS לשנת המס המדווחת.
 • מכתב מהאוניברסיטה על ניר מכתבים שלה שמאשר את רישום התלמיד, תואר וסך שכר הלימוד ששולם. חיב להיות חתום ובו שם ליצירת קשר ומספר.
היכן לדווח קודם הכנסה בארה”ב – ארצות הברית או ישראל2021-02-22T04:18:50+00:00

חשוב שתדון בענין זה עם רואה החשבון הישראלי שלך. קביעתו איך תמוסה בישראל הכנסתך בארה”ב תקבע איך יוכן דו”ח המס האמריקאי שלך. בהתבסס על נסיוננו, מגישים לא תושבים (טופס NR1040) מדווחים קודם בארה”ב ואחר כך בישראל. אזרחי ארה”ב ומחזיקי גרין כארד (טופס 1040) מדווחים קודם בישראל ואחר כך בארה”ב. בנוסף לכך, אנו ממליצים לבצע את כל תשלומי המס בישראל (שוטפים ושנה קודמת) עד 31 בדצמבר, 2021.

חברות השקעה פסיבית זרות – קרנות נאמנות ישראליות ותעודות סל2021-02-22T04:17:40+00:00

לא תמיד ברור מה מוכר כחברות השקעה פסיבית זרות מה שיכול לגרום להצהרה לא נכונה של הכנסה מחברות השקעה פסיבית זרות. קרנות נאמנות ישראליות, תעודות סל, קרנות מניות נסחרות בבורסה וקופות גמל להשקעה הן כולם בעייתיות וחלים עליהן כללי חברות השקעה פסיבית זרות. לפעמים המס יכול לעלות על הרווח על ההשקעה וייתכן מסוי כפול.

בנוסף לכך, אם אתה בעלים של השקעות מסוג זה ולא מוכר אותן עד סוף השנה, יחולו עליך דרישות חובה לדווח נוסף.

ההשקעות הבטוחות ביותר הן מניות ואגרות חוב.

הכנסה מעסק עצמאי לעומת הכנסה כשכיר2021-02-22T04:16:13+00:00

לארה”ב וישראל אין אמנה להכנסה כעצמאי. פרוש הדבר שהכנסתך כעצמאי כפופה לתשלום בשעור 15% ל-SOCIAL SECURITY. התשלום מועבר ל- SOCIAL SECURITY לגמלא עתידית מארה”ב כדי לקבל גמלא זו, עליך להשלים עשר שנות תשלומים או 40 רבעונים.

למידע נוסף, אנא הקלק על הקישורית הבאה: https://www.ssa.gov

תשלום מוערך לשנת המס הבאה2024-01-19T10:28:54+00:00

למגיש הדו”ח יש שלוש אפשרויות לבחור מהן איך

לבצע תשלום מוערך לשנת המס הבאה.

אפשרויות

דרכי תשלום

הוראות תשלום

1

תשלום ישיר באמצעות חשבון בנק אמריקאי

https://www.irs.gov/payments/direct-pay

2

כרטיס אשראי

https://fed.acipayonline.com/

Select Form 1040 Series

Select Pay 1040-ES – Estimated Tax – Tax Year 2024  

3

המחאה של בנק אמריקאי או המחאה בנקאית מאושרת

Check payable to: UNITED STATES TREASURY

The taxpayer’s 9 digit Social Security number should be written on the front side of the check as such: “SSN #” and then the 9 digits

The form and year that the check is for should also be written on the front side of the check. For example, if the payment is for 2024 for Form 1040-ES, then “2024 Form 1040-ES” must be written on the check

The check should be mailed to

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300
USA

תשלומים בגין שנה שוטפת ושנה קודמת2024-01-19T10:33:52+00:00

תשלומים בגין שנה שוטפת ושנה קודמת

אם נישום חיב כסף בגין השנה השוטפת, אנו מאד ממליצים לבצע תשלום כדי למנוע כל קנס או רבית שייצמחו מהסכום שבחוב.

למגיש הדו”ח יש ארבע אפשרויות לבחור מהן איך לבצע תשלום:

אפשרויות

דרכי תשלום

הוראות תשלום

1

תשלום ישיר באמצעות חשבון בנק אמריקאי

https://www.irs.gov/payments/direct-pay

2

משיכה ישירה מחשבון בנק אמריקאי באמצעות דו”ח מס

כשמגישים דו”ח מס, אנא ספקו לנו את המידע הבא על חשבון הבנק ואנחנו נכלול אותו בדו”ח המס:

 • שם הבנק בארה”ב
 • מספר ניתוב (ROUTING NUMBER)
 • מספר חשבון
 • ציינו אם זה חשבון OR SAVINGS CHECKING
3

כרטיס אשראי

תשלום שנה שוטפת

תשלום שנה קודמת

https://fed.acipayonline.com

Select Form 1040 Series

Select this option to make a payment for the current tax year 2023

Select Pay 1040 Current Tax Return – Tax Year 2023

Select this option to make payments for prior year tax returns

Select Pay 1040 Prior Tax Return Years – Tax Years 2004-2022

4

המחאה של בנק אמריקאי או המחאה בנקאית מאושרת.

Check payable to: UNITED STATES TREASURY

The taxpayer’s 9 digit Social Security number should be written on the front side of the check as such: “SSN #” and then the 9 digits

The form and year that the check is for should also be written on the front side of the check. For example, if the payment is for 2023 for Form 1040, then “2023 Form 1040” must be written on the check

The check should be mailed by registered
mail to

Internal Revenue Service
P.O. Box 1303
Charlotte, NC 28201-1303
USA

אפשרויות תשלום לרשויות המס בארה”ב (IRS)2024-01-19T10:37:11+00:00

תשלומים מקדמיים

אם נישום חיב כסף בגין דו”ח 2023, אנו ממליצים לבצע תשלום מקדמי לפני ה-15 באפריל, 2024. רבית נצמחת אחרי ה-15 באפריל 2024 וקנסות יצמחו אחרי ה-15 ביוני, 2024.

למגיש הדו”ח יש שתי אפשרויות לבחור מהן איך לבצע תשלום:

אפשרויות

דרכי תשלום

הוראות תשלום

1

תשלום ישיר באמצעות חשבון בנק אמריקאי

https://www.irs.gov/payments/direct-pay

2

כרטיס אשראי

רשויות מס בארה”ב – אפשרויות החזר2021-02-22T03:53:26+00:00

למגיש הדו”ח יש שתי אפשרויות לבחור מהן איך לקבל את ההחזר.

אפשרויות

דרכי החזר

הוראות החזר

1

הפקדה ישירה לחשבון בנק אמריקאי באמצעות החזר מס

כשמגישים דו”ח מס, אנא ספקו לנו את המידע הבא על חשבון הבנק ואנחנו נכלול אותו בדו”ח המס:

 • שם הבנק בארה”ב
 • מספר ניתוב (ROUTING NUMBER)
 • מספר חשבון
 • ציינו אם זה חשבון OR SAVINGS CHECKING

*שים נא לב שמס הכנסה יפקיד את ההחזר שלך בכל חשבון בנק אמריקאי – הוא לא צריך להיות חשבון שלך.

2

המחאת החזר שנשלחת דרך שרות דואר

ה-IRS ישלח את ההחזר בדואר לכתובת שמופיעה על דו”ח המס

בדוק מצב החזרי מס2021-02-22T03:49:28+00:00

אתה יכול לחפש ב”איפה ההחזר שלי” או להקליק על הקישורית הבאה ולהכניס את המידע הנדרש. סכום ההחזר שלך מופיע בעמוד השני של דו”ח המס שלך.

https://sa.www4.irs.gov/irfof/lang/en/irfofgetstatus.jsp

תזדקק למידע הבא מדו”ח המס האחרון שלך:

 • מספר SOCIAL SECURITY
 • מעמד ההגשה
 • רווק – SINGLE
 • נשואים שמגישים דו”ח משותף – MARRIED FILING JOINTLY
 • נשואים שמגישים דו”ח בנפרד – MARRIED FILING SEPARATELY
 • ראש משק בית – HEAD OF HOUSEHOLD
 • אלמנה/ן מוכר/ת עם ילד סמוך אל שולחנה/ו – QUALIFYING WIDOW(ER
 • סך ההחזר

כדי לבדוק החזרי מס בגין שנים קודמות, אנא התקשר למס הכנסה ב-00-1-267-941-1000 (בחירה 1, בחירה 4, בחירה 1) החל מ-13:00 שעון ישראל, שני-שישי.

דרישות דיווח חשבונות פיננסיות מחוץ לארה”ב (FBAR)2021-02-22T03:44:45+00:00

כל אזרחי ארה”ב ללא תלות בגיל, חייבים בהגשת דיווח FBAR אם הסכום המצטבר של כל החשבונות מחוץ לארה”ב שווה ל-10,000 $ או יותר. חשבונות כולל חשבונות בנק, השתלמות, גמלאות, גמל וביטוח עם מרכיבי חסכון. אי הגשת FBAR במועד גורר קנס של לא פחות מ-10,000 $.

דרישות הכנסה מזעריות להגשת דו”חות מס2024-01-19T11:00:07+00:00

מעמד ההגשה

מתחת ל-65

מעל ל-65

רווק

13,850 $

15,700 $

נשואים שמגישים יחדיו

27,700 $

30,700 $

נשואים שמגישים בנפרד

5 $

5 $

ראש משק בית

20,800 $

22,650 $

אלמנה/ן מוכר/ת עם ילד סמוך אל שולחנה/ו

27,700 $

29,200 $

עצמאי

400 $ (הכנסה נטו)

400 $ (הכנסה נטו)

תאריכי יעד לדיווח החזרי מס שנתי2023-02-22T19:41:36+00:00

טופס מס ארה”ב
וסוג החזר

תאריך הגשה

הארכה

טופס 1040 – תושב ארה”ב

15 באפריל

15 באוקטובר

טופס 1040 – לא תושב ארה”ב

15 ביוני

15 באוקטובר

טופס 1040NR

15 ביוני

15 באוקטובר

דיווח FBAR

15 באפריל

15 באוקטובר

טופס 1065: שותפות

15 במרס

15 בספטמבר

טופס 1120: תאגיד ארה”ב

15 באפריל

15 באוקטובר

טופס S1120: תאגיד ארה”ב

15 במרס

15 בספטמבר

עזבונות ונאמנויות

15 באפריל

15 בספטמבר

Go to Top