שירותים שלנו

  • דוחות מס אמריקאים ליחידים אזרחי ארה”ב (שגרים בישראל ובחו”ל)

  • הגשת דוחות במסגרת תוכנית גילוי מרצון

  • דוחות מס אמריקאים ליחידים שאינם אזרחי ארה”ב (לדוגמא, השקעות נדל”ן בארה”ב)

  • דוחות מס לחברות אמריקאיות

  • דוחות מס LLC אמריקאיות

  • דוחות לנאמנויות אמריקאיות

  • ייצוג מול ביקורות ה-IRS

  • ייעוץ ותכנון מס אמיריקאי

  • טיפול בקבלת מספר ITIN עבור תושבים זרים

  • טיפול בקבלת מספר EIN עבור מעסיק

יש לכם שאלות?

NURKINCPA

גאים לשרת את
הלקוחות שלנו כבר 35 שנה

ליצירת קשר