קבלת אזרחות ארה”ב לילד

כדי לדווח על ילד בדו"ח מס, חייבת להיות לילד אזרחות ארה"ב בשנת הדווח וגם כרטיס SOCIAL SECURITY עד לתאריך דו"ח המס כולל הארכות. לדוגמא, אם ילד נולד במאי 2023 כי אז לילד חיבת להיות אזרחות [...]

מכתב אימות זהוי מה-IRS

ה-IRS ממין דו"חות באופן מקרי לצורך אימות זהוי. זה אינו אומר שדו"ח המס שהגשת איננו נכון. האימות עדיין יכול להעשות גם אם 45 ימים או יותר חלפו. אתה חיב לבצע את האימות אם אתה רוצה [...]

דרישות להגשת ירושות או מתנות

דרישות להגשת ירושות או מתנות מעמדכמותדיווחאזרח ארה"ב נותן מתנה עד 17,000 $מעל 17,000 $אין דרישות דיווחהנותן חיב לדווחאזרח ארה"ב מקבל מתנה ממי שאינו אזרח ארה"בעד 100,000 $מעל 100,000 $אין דרישות דיווחהמקבל חיב לדווחאזרח ארה"ב נותן [...]

אופציות (OPTIONS)

בדרך כלל יש 2 סוגי אופציות: אופציות מניות תמריץ - ניתנות רק לעובדים תאריך המתן - אין מס על המחזיק באופציה. תאריך המימוש אין מס רגיל, עם זאת, המחזיק באופציה מוסיף את הפרישה (הזמן מתאריך [...]

יחידות מניה מוגבלת (RSU)

יחידת מניה מוגבלת היא דרך לפצוי מונפקת על ידי מעסיק למועסק בדרך של מניות החברה. יחידת מניה מוגבלת מונפקות לעובד באמצעות תכנית הענקת זכויות ותכנית חלוקה לאחר השלמת נקודות ציון לביצועים או בעקבות שהיה אצל [...]

חידוש ITIN

לפני חידוש ה-ITIN אנא בדוק עם משרדנו כדי לאשר שעדיין יש צורך לדווח את ה-ITIN שלך. אנא הקלק על הקישורית הבאה כדי לאתר ACCEPTANCE AGENT מאושר בישראל שיכול לבדוק את זהותך אישית ושימלא את טופס [...]

תוקף מספר ITIN

מספר ITIN תקף לתקופה של 5 שנים. המחזיק במספר ITIN יקבל מכתב הודעה מ-IRS על פקיעת תוקף קרובה. עם זאת, יש מקרים שבהם לא מתקבל מכתב. כדי לבדור אם מספר ה-ITIN עדיין תקף טלפן ל-IRS [...]

גמלה/משיכה מקרן השתלמות

בעוד שבישראל משיכות מגמלאות והשתלמות פטורות ממס, לא כך הוא המצב ביחס לארה"ב. לפני כל משיכה, אנא צור קשר עם משרדנו לסיוע.

המחאה חליפית – טופס 3911

אם לא קבלת את המחאת ההחזר שלך ואתה מאמין שהיא אבדה או נגנבה, כי אז אנו ממליצים שתגיש טופס 3911. שים נא לב שלאחר הגשת הטופס, כל המחאה שהונפקה תבוטל והעיבוד יימשך לפחות 6-12 שבועות. [...]

טופב שנוי מען – טופס 8822

התכתבות עם ה-IRS היא תמיד על ידי משלוח במשרד דואר רגיל. אם עברת דירה לאחרונה, עליך למלא טופס 8822 ולשלוח אותו ל-IRS. את הטופס ניתן לטעון בקישורית הבאה:https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8822.pdf : Mail the form toDepartment of the TreasuryInternal [...]

Go to Top