בדרך כלל יש 2 סוגי אופציות:

אופציות מניות תמריץ – ניתנות רק לעובדים

תאריך המתן – אין מס על המחזיק באופציה.

תאריך המימוש אין מס רגיל, עם זאת, המחזיק באופציה מוסיף את הפרישה (הזמן מתאריך המתן עד תאריך המימוש) כהכנסה בחישוב המס המזערי החלופי, אלא אם המחזיק באופציה מוכר את המניה באותה שנה קלנדרית.

תאריך המכירה – אם המכירה מתרחשת הן אחרי 2 שנים לאחר תאריך מתן האופציה וגם יותר משנה 1 לאחר תאריך המימוש, המחזיק באופציה ממוסה ברווח הון ארוך טווח על ההפרש בין תמורת המכירה ומחיר הקניה (ובתוספת כל הסכומים שמוסו כהכנסה רגילה לצרכי מס מזערי חלופי). אם אין עומדים בתאריכים הללו, ההכנסה תמוסה בשעורים של הכנסה רגילה (חלק כהכנסה רגילה וחלק כרווח הון).

אופציות ללא הגבלה – ניתנות לעובדים, דירקטורים ויועצים

תאריך המתן – אין מס על המחזיק באופציה.

תאריך המימוש – המחזיק באופציה ממוסה על הפרישה בשעורי מס הכנסה רגילים.

תאריך המכירה – חל שעור רווח הון.

בחירה בסעיף 83(b) לחוקי מס הכנסה האמריקאים

בחירה בסעיף 83(b) היא תניה על פי חוקי מס הכנסה האמריקאים שמעניקה לעובד, או מיסד הזנק (סטארט אפ), את האופציה לשלם מס על ערך השוק המלא ההוגן של אופציה למניה לא מוסדרת במועד המתן.

מסמכי בחירה בסעיף 83(b) צריכים להשלח למס הכנסה בתוך 30 יום לאחר הנפקת המניות המוגבלות. בנוסף להודעה למס הכנסה על הבחירה, מקבל המניה חיב גם להגיש העתק של טופס הבחירה המלא למעסיקו.

שימוש בבחירה בסעיף 83(b) לא תמיד כדאי. בעוד שיתכן שהתוצאה תהיה תשלום מסים מופחת, יש עדיין סיכונים הכרוכים בשימוש בבחירה זו.