תשלומים מקדמיים

אם נישום חיב כסף בגין דו”ח 2023, אנו ממליצים לבצע תשלום מקדמי לפני ה-15 באפריל, 2024. רבית נצמחת אחרי ה-15 באפריל 2024 וקנסות יצמחו אחרי ה-15 ביוני, 2024.

למגיש הדו”ח יש שתי אפשרויות לבחור מהן איך לבצע תשלום:

אפשרויות

דרכי תשלום

הוראות תשלום

1

תשלום ישיר באמצעות חשבון בנק אמריקאי

https://www.irs.gov/payments/direct-pay

2

כרטיס אשראי