אזרחי ארה”ב שלומדים באוניברסיטה מוכרת זכאים להחזר בגין תשלומי שכר לימוד שלהם ל-4 השנים הראשונות באוניברסיטה לתואר ראשון. אם אתה נשוי למי שאינו אזרח ארה”ב (ללא מספר זהוי מס), אתה לא זכאי. גם אם אתה תלוי בהכנסתו של מישהו אחר אתה לא זכאי.

המוסדות כוללים:

  • אוניברסיטת בר-אילן
  • אוניברסיטת בן-גוריון
  • אוניברסיטת חיפה
  • האוניברסיטה העברית
  • בית הספר הבינלאומי רקנטי במרכז הבינתחומי הרצליה
  • הפקולטה לרפואה על שם סאקלר
  • הטכניון
  • אוניברסיטת תל-אביב

מה נדרש?

  • טופס T1098 חתום שהוגש על ידי האוניברסיטה ל-IRS לשנת המס המדווחת.
  • מכתב מהאוניברסיטה על ניר מכתבים שלה שמאשר את רישום התלמיד, תואר וסך שכר הלימוד ששולם. חיב להיות חתום ובו שם ליצירת קשר ומספר.