כל אזרחי ארה”ב ללא תלות בגיל, חייבים בהגשת דיווח FBAR אם הסכום המצטבר של כל החשבונות מחוץ לארה”ב שווה ל-10,000 $ או יותר. חשבונות כולל חשבונות בנק, השתלמות, גמלאות, גמל וביטוח עם מרכיבי חסכון. אי הגשת FBAR במועד גורר קנס של לא פחות מ-10,000 $.