מעמד ההגשה

מתחת ל-65

מעל ל-65

רווק

12,400 $

14,050 $

נשואים שמגישים יחדיו

24,800 $

27,400 $

נשואים שמגישים בנפרד

5 $

5 $

ראש משק בית

18,650 $

 

20,300 $

אלמנה/ן מוכר/ת עם ילד סמוך אל שולחנה/ו

24,800 $

26,100 $

עצמאי

400 $ (הכנסה נטו)

400 $ (הכנסה נטו)