דרישות להגשת ירושות או מתנות

מעמד

כמות

דיווח

אזרח ארה”ב נותן מתנה 

עד 15,000 $

מעל 15,000 $

אין דרישות דיווח

הנותן חיב לדווח

אזרח ארה”ב מקבל מתנה ממי שאינו אזרח ארה”ב

עד 100,000 $

מעל 100,000 $

אין דרישות דיווח

המקבל חיב לדווח

אזרח ארה”ב נותן מתנה לבת/בן זוג של אזרח ארה”ב

כל סכום

 

אין דרישות דיווח

אזרח ארה”ב נותן מתנה לבת/בן זוג של מי שאינו אזרח ארה”ב

עד 157,000 $

מעל $157,000 

אין דרישות דיווח

הנותן חיב לדווח