חשוב שתדון בענין זה עם רואה החשבון הישראלי שלך. קביעתו איך תמוסה בישראל הכנסתך בארה”ב תקבע איך יוכן דו”ח המס האמריקאי שלך. בהתבסס על נסיוננו, מגישים לא תושבים (טופס NR1040) מדווחים קודם בארה”ב ואחר כך בישראל. אזרחי ארה”ב ומחזיקי גרין כארד (טופס 1040) מדווחים קודם בישראל ואחר כך בארה”ב. בנוסף לכך, אנו ממליצים לבצע את כל תשלומי המס בישראל (שוטפים ושנה קודמת) עד 31 בדצמבר, 2021.