אם לא קבלת את המחאת ההחזר שלך ואתה מאמין שהיא אבדה או נגנבה, כי אז אנו ממליצים שתגיש טופס 3911. שים נא לב שלאחר הגשת הטופס, כל המחאה שהונפקה תבוטל והעיבוד יימשך לפחות 6-12 שבועות.

את הטופס ניתן לטעון בקישורית הבאה:

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f3911.pdf

:Mail the form to
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin TX 73301-0215
USA