לא תמיד ברור מה מוכר כחברות השקעה פסיבית זרות מה שיכול לגרום להצהרה לא נכונה של הכנסה מחברות השקעה פסיבית זרות. קרנות נאמנות ישראליות, תעודות סל, קרנות מניות נסחרות בבורסה וקופות גמל להשקעה הן כולם בעייתיות וחלים עליהן כללי חברות השקעה פסיבית זרות. לפעמים המס יכול לעלות על הרווח על ההשקעה וייתכן מסוי כפול.

בנוסף לכך, אם אתה בעלים של השקעות מסוג זה ולא מוכר אותן עד סוף השנה, יחולו עליך דרישות חובה לדווח נוסף.

ההשקעות הבטוחות ביותר הן מניות ואגרות חוב.