לפני חידוש ה-ITIN אנא בדוק עם משרדנו כדי לאשר שעדיין יש צורך לדווח את ה-ITIN שלך. אנא הקלק על הקישורית הבאה כדי לאתר ACCEPTANCE AGENT מאושר בישראל שיכול לבדוק את זהותך אישית ושימלא את טופס W7 בשבילך לחידוש ה-ITIN.

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/acceptance-agents-israel

לאחר מילוי הטופס אנא שלח העתק למשרדנו ואנחנו נכין מכתב בשבילך ל-IRS. יהיה עליך לשלוח מכתב זה ואת טופס חידוש ITIN המקורי ל-IRS.