התכתבות עם ה-IRS היא תמיד על ידי משלוח במשרד דואר רגיל. אם עברת דירה לאחרונה, עליך למלא טופס 8822 ולשלוח אותו ל-IRS. את הטופס ניתן לטעון בקישורית הבאה:

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8822.pdf

 

: Mail the form to
Department of the Treasury

Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0215
USA