איך למלא טופס W9

  • פריט 1 – שם מלא באנגלית כפי שמופיע בדו”ח המס ארה”ב
  • פריט 2 – השאר ריק
  • פריט 3 – סמן את הראשון – יחיד
  • פריט 4 – השאר ריק
  • פריט 5 – צין את מענך (רחוב)
  • פריט 6 – צין את מענך (עיר, מדינה, מיקוד, ארץ)
  • פריט 7 – השאר ריק
  • חלק 1 – צין את מספר SOCIAL SECURITY
  • חלק 2- חתום ותארך

את הטופס ניתן לטעון בקישורית הבאה:

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf