יחידת מניה מוגבלת היא דרך לפצוי מונפקת על ידי מעסיק למועסק בדרך של מניות החברה. יחידת מניה מוגבלת מונפקות לעובד באמצעות תכנית הענקת זכויות ותכנית חלוקה לאחר השלמת נקודות ציון לביצועים או בעקבות שהיה אצל המעסיק במשך זמן מסוים.

יחידת מניה מוגבלת מעניקה לעובד מניע להשאר בחברה לטווח ארוך ולהגדיל את הרווחיות כך שערך המניות עולה. אם עובד מחליט להחזיק במניותיו עד שיקבל את מלוא ההקצאה של הזכויות, ומניות החברה עולות, מקבל העובד את רווח ההון בהפחתת ערך המניות פטורים ממס ואת הסכום שמגיע בגין מס רווח הון.

מניה מוגבלת כלולה בהכנסה ברוטו לצרכי מס ומוכרת בתאריך שהמניה הופכת לסחירה (ידוע גם כתאריך הענקת הזכויות).