אפשרויות למשלוח

חיב/לא חיב

מען

FEDEX/UPS/DHL

השתמש באלה בין אם אתה חיב או לא חיב

Austin – Internal Revenue Submission Processing Center
3651 S IH35
Austin TX 78741
USA
1-800-829-1040

 

דואר רשום

השתמש בכתובת זו אם אינך חיב

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service
Austin TX 73301-0215
USA

 

 

 

דואר רשום

השתמש בכתובת זו אם אתה חיב

Internal Revenue Service
P.O. Box 1303
Charlotte, NC 28201-1303
USA