ה-IRS ממין דו”חות באופן מקרי לצורך אימות זהוי. זה אינו אומר שדו”ח המס שהגשת איננו נכון. האימות עדיין יכול להעשות גם אם 45 ימים או יותר חלפו. אתה חיב לבצע את האימות אם אתה רוצה לקבל את ההחזר שלך.

הדרך היעילה ביותר לבצע את האימות היא באמצעות הטלפון. טלפן למספר של מס הכנסה שסופק במכתב. ודא שיש לך את דו”ח המס לשנה הנבדקת וגם לשנה הקודמת זמינים. לדוגמא, אם אתה ממתין להחזר בגין 2019, כי אז תזדקק לדו”חות המס של 2019 ו-2018.

להלן כמה סוגי מידע שתתבקש לספק:

 • שם מלא כפי שכתוב בשני דו”חות המס (כולל [אות ראשונה של שם אמצעי])
 • מספר SOCIAL SECURITY
 • מען כפי שמופיע בדו”ח המס השוטף ודו”ח המס לשנה הקודמת (כולל מיקוד בן 5-7 ספרות)
 • תלויים (ילדים) בדו”ח המס לשנה הקודמת.
 • שמות, מספרי SOCIAL SECURITY ותאריכי לדה של כל הילדים.
 • שמה הפרטי של אם הנישום, שם נעורים ושם מלא של האב
 • מען (גם אם זהה לזה מהשנה הקודמת)
 • הסוג העיקרי של ההכנסה – משכורת או עצמאי
 • אם עצמאי, רשאי לבקש את SCHEDULE C לבקורת עמוד רווח והפסד
 • האם יש הכנסה אחרת כלשהי? מנין?
 • חיב כסף או מצפה להחזר?
 • סכום שחיב או סכום ההחזר
 • האם התבקש שההחזר יישלח בהמחאה או בהפקדה ישירה
 • אם בהפקדה ישירה, מספר ROUTING ומספר חשבון
 • מעמד אישי
 • איזה טופס דו”ח מס הוגש

אם תהליך האימות בטלפון נכשל, כי אז אתה יכול להשלים את תהליך האימות על ידי משלוח המסמוך דלהלן בדואר רשום לכתובת שבמכתב:

 • מכתב של מס הכנסה (אם התקבל)
 • העתק של דרכון ארה”ב של הנישום (חיב להיות שלא פג תקפו)
 • העתק של מספר SOCIAL SECURITY של הנישום
 • שני העמודים הראשונים של דו”ח המס לשנה הנבדקת
 • העתק מלא של דו”ח המס של השנה הקודמת