כדי לדווח על ילד בדו”ח מס, חייבת להיות לילד אזרחות ארה”ב בשנת הדווח וגם כרטיס SOCIAL SECURITY עד לתאריך דו”ח המס כולל הארכות. לדוגמא, אם ילד נולד במאי 2019 כי אז לילד חיבת להיות אזרחות עד 31 בדצמבר, 2019 וגם כרטיס SOCIAL SECURITY חיב לשאת תאריך לא יאוחר מ-15 באוקטובר, 2020. לסיוע בהשגת אזרחות ארה”ב, נא ליצור קשר עם מישל קובן וולגל: 02-590-3444 דוא”ל lawyer@wolgelaw.co.il