למגיש הדו”ח יש שתי אפשרויות לבחור מהן איך לקבל את ההחזר.

אפשרויות

דרכי החזר

הוראות החזר

1

הפקדה ישירה לחשבון בנק אמריקאי באמצעות החזר מס

כשמגישים דו”ח מס, אנא ספקו לנו את המידע הבא על חשבון הבנק ואנחנו נכלול אותו בדו”ח המס:

  • שם הבנק בארה”ב
  • מספר ניתוב (ROUTING NUMBER)
  • מספר חשבון
  • ציינו אם זה חשבון OR SAVINGS CHECKING

*שים נא לב שמס הכנסה יפקיד את ההחזר שלך בכל חשבון בנק אמריקאי – הוא לא צריך להיות חשבון שלך.

2

המחאת החזר שנשלחת דרך שרות דואר

ה-IRS ישלח את ההחזר בדואר לכתובת שמופיעה על דו”ח המס