טופס מס ארה”ב
וסוג החזר

תאריך הגשה

הארכה

טופס 1040 – תושב ארה”ב

15 באפריל

15 באוקטובר

טופס 1040 – לא תושב ארה”ב

15 ביוני

15 באוקטובר

טופס 1040NR

15 ביוני

15 באוקטובר

דיווח FBAR

15 באפריל

15 באוקטובר

טופס 1065: שותפות

15 במרס

15 בספטמבר

טופס 1120: תאגיד ארה”ב

15 באפריל

15 באוקטובר

טופס S1120: תאגיד ארה”ב

15 במרס

15 בספטמבר

עזבונות ונאמנויות

15 באפריל

15 בספטמבר