טופס מס ארה”ב
וסוג החזר

שנת המס 2021

הארכה

טופס 1040 – תושב ארה”ב

18 באפריל, 2022

15 באוקטובר, 2022

טופס 1040 – לא תושב ארה”ב

15 ביוני, 2022

15 באוקטובר, 2022

טופס 1040NR

15 ביוני, 2022

15 באוקטובר, 2022

דיווח FBAR

15 באפריל, 2022

15 באוקטובר, 2022

טופס 1065: שותפות

15 במרס, 2022

15 בספטמבר, 2022

טופס 1120: תאגיד ארה”ב

18 באפריל, 2022

15 באוקטובר, 2022

טופס S1120: תאגיד ארה”ב

15 במרס, 2022

15 בספטמבר, 2022

עזבונות ונאמנויות

18 באפריל, 2022

15 בספטמבר, 2022