מספר ITIN תקף לתקופה של 5 שנים. המחזיק במספר ITIN יקבל מכתב הודעה מ-IRS על פקיעת תוקף קרובה. עם זאת, יש מקרים שבהם לא מתקבל מכתב. כדי לבדור אם מספר ה-ITIN עדיין תקף טלפן ל-IRS ב: 00-1-267-941-1000 אפשרות 1, אפשרות 2 מ-13:00 שעון ישראל.