למגיש הדו”ח יש שלוש אפשרויות לבחור מהן איך

לבצע תשלום מוערך לשנת המס הבאה.

אפשרויות

דרכי תשלום

הוראות תשלום

1

תשלום ישיר באמצעות חשבון בנק אמריקאי

https://www.irs.gov/payments/direct-pay

2

כרטיס אשראי

https://fed.acipayonline.com/

Select Form 1040 Series

Select Pay 1040-ES – Estimated Tax – Tax Year 2024  

3

המחאה של בנק אמריקאי או המחאה בנקאית מאושרת

Check payable to: UNITED STATES TREASURY

The taxpayer’s 9 digit Social Security number should be written on the front side of the check as such: “SSN #” and then the 9 digits

The form and year that the check is for should also be written on the front side of the check. For example, if the payment is for 2024 for Form 1040-ES, then “2024 Form 1040-ES” must be written on the check

The check should be mailed to

Internal Revenue Service
P.O. Box 1300
Charlotte, NC 28201-1300
USA