תשלומים בגין שנה שוטפת ושנה קודמת

אם נישום חיב כסף בגין השנה השוטפת, אנו מאד ממליצים לבצע תשלום כדי למנוע כל קנס או רבית שייצמחו מהסכום שבחוב.

למגיש הדו”ח יש ארבע אפשרויות לבחור מהן איך לבצע תשלום:

אפשרויות

דרכי תשלום

הוראות תשלום

1

תשלום ישיר באמצעות חשבון בנק אמריקאי

https://www.irs.gov/payments/direct-pay

2

משיכה ישירה מחשבון בנק אמריקאי באמצעות דו”ח מס

כשמגישים דו”ח מס, אנא ספקו לנו את המידע הבא על חשבון הבנק ואנחנו נכלול אותו בדו”ח המס:

  • שם הבנק בארה”ב
  • מספר ניתוב (ROUTING NUMBER)
  • מספר חשבון
  • ציינו אם זה חשבון OR SAVINGS CHECKING
3

כרטיס אשראי

תשלום שנה שוטפת

תשלום שנה קודמת

https://fed.acipayonline.com

Select Form 1040 Series

Select this option to make a payment for the current tax year 2022

Select Pay 1040 Current Tax Return – Tax Year 2022

Select this option to make payments for prior year tax returns

Select Pay 1040 Prior Tax Return Years – Tax Years 2001-2023

4

המחאה של בנק אמריקאי או המחאה בנקאית מאושרת.

Check payable to: UNITED STATES TREASURY

The taxpayer’s 9 digit Social Security number should be written on the front side of the check as such: “SSN #” and then the 9 digits

The form and year that the check is for should also be written on the front side of the check. For example, if the payment is for 2022 for Form 1040, then “2022 Form 1040” must be written on the check

The check should be mailed by registered
mail to

Internal Revenue Service
P.O. Box 1303
Charlotte, NC 28201-1303
USA