אפשרות לזכוי מס אמריקני

אזרחי ארה"ב שלומדים באוניברסיטה מוכרת זכאים להחזר בגין תשלומי שכר לימוד שלהם ל-4 השנים הראשונות באוניברסיטה לתואר ראשון. אם אתה נשוי למי שאינו אזרח ארה"ב (ללא מספר זהוי מס), אתה לא זכאי. גם אם אתה [...]