גמלה/משיכה מקרן השתלמות

בעוד שבישראל משיכות מגמלאות והשתלמות פטורות ממס, לא כך הוא המצב ביחס לארה"ב. לפני כל משיכה, אנא צור קשר עם משרדנו לסיוע.