היכן לדווח קודם הכנסה בארה”ב – ארצות הברית או ישראל

חשוב שתדון בענין זה עם רואה החשבון הישראלי שלך. קביעתו איך תמוסה בישראל הכנסתך בארה"ב תקבע איך יוכן דו"ח המס האמריקאי שלך. בהתבסס על נסיוננו, מגישים לא תושבים (טופס NR1040) מדווחים קודם בארה"ב ואחר כך [...]