הכנסה מהשכרת דירה

בישראל, הכנסה מהשכרת דירה עד 61,200 ש"ח פטורה מדווח. בארה"ב, אין פטור ולפיכך הכנסה מהשכרת דירה צריכה להיות מדווחת וייתכן שתהיה בת מסוי.