הכנסה מעסק עצמאי לעומת הכנסה כשכיר

לארה"ב וישראל אין אמנה להכנסה כעצמאי. פרוש הדבר שהכנסתך כעצמאי כפופה לתשלום בשעור 15% ל-SOCIAL SECURITY. התשלום מועבר ל- SOCIAL SECURITY לגמלא עתידית מארה"ב כדי לקבל גמלא זו, עליך להשלים עשר שנות תשלומים או 40 [...]