דרישות להגשת ירושות או מתנות

דרישות להגשת ירושות או מתנות מעמדכמותדיווחאזרח ארה"ב נותן מתנה עד 17,000 $מעל 17,000 $אין דרישות דיווחהנותן חיב לדווחאזרח ארה"ב מקבל מתנה ממי שאינו אזרח ארה"בעד 100,000 $מעל 100,000 $אין דרישות דיווחהמקבל חיב לדווחאזרח ארה"ב נותן [...]