המחאה חליפית – טופס 3911

אם לא קבלת את המחאת ההחזר שלך ואתה מאמין שהיא אבדה או נגנבה, כי אז אנו ממליצים שתגיש טופס 3911. שים נא לב שלאחר הגשת הטופס, כל המחאה שהונפקה תבוטל והעיבוד יימשך לפחות 6-12 שבועות. [...]

טופב שנוי מען – טופס 8822

התכתבות עם ה-IRS היא תמיד על ידי משלוח במשרד דואר רגיל. אם עברת דירה לאחרונה, עליך למלא טופס 8822 ולשלוח אותו ל-IRS. את הטופס ניתן לטעון בקישורית הבאה:https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8822.pdf : Mail the form toDepartment of the TreasuryInternal [...]

טופס W9

איך למלא טופס W9 פריט 1 - שם מלא באנגלית כפי שמופיע בדו"ח המס ארה"בפריט 2 - השאר ריקפריט 3 - סמן את הראשון - יחידפריט 4 - השאר ריקפריט 5 - צין את מענך [...]

כתובות ה-IRS

אפשרויות למשלוחחיב/לא חיבמעןFEDEX/UPS/DHLהשתמש באלה בין אם אתה חיב או לא חיבAustin - Internal Revenue Submission Processing Center3651 S IH35Austin TX 78741USA1-800-829-1040 דואר רשוםהשתמש בכתובת זו אם אינך חיבDepartment of the Treasury Internal Revenue ServiceAustin TX 73301-0215USA   דואר רשוםהשתמש בכתובת [...]

Go to Top