מכירת נכס

בארה"ב יש פטור על מכירת נכס אם התגוררת בו 2 מתוך 5 השנים האחרונות שקדמו למכירה. לנישום יחיד, הפטור הוא 250,000 $ ולנישומים יחדיו הוא 500,000 $. כל רווח מעל פטור זה ימוסה כרווח הון. [...]