תשלום מוערך לשנת המס הבאה

למגיש הדו"ח יש שלוש אפשרויות לבחור מהן איך לבצע תשלום מוערך לשנת המס הבאה. אפשרויותדרכי תשלוםהוראות תשלום1תשלום ישיר באמצעות חשבון בנק אמריקאיhttps://www.irs.gov/payments/direct-pay2כרטיס אשראיhttps://fed.acipayonline.com/Select Form 1040 SeriesSelect Pay 1040-ES – Estimated Tax – Tax Year 2024  3המחאה [...]

תשלומים בגין שנה שוטפת ושנה קודמת

תשלומים בגין שנה שוטפת ושנה קודמת אם נישום חיב כסף בגין השנה השוטפת, אנו מאד ממליצים לבצע תשלום כדי למנוע כל קנס או רבית שייצמחו מהסכום שבחוב. למגיש הדו"ח יש ארבע אפשרויות לבחור [...]

אפשרויות תשלום לרשויות המס בארה”ב (IRS)

תשלומים מקדמיים אם נישום חיב כסף בגין דו"ח 2023, אנו ממליצים לבצע תשלום מקדמי לפני ה-15 באפריל, 2024. רבית נצמחת אחרי ה-15 באפריל 2024 וקנסות יצמחו אחרי ה-15 ביוני, 2024. למגיש הדו"ח יש שתי [...]

רשויות מס בארה”ב – אפשרויות החזר

למגיש הדו"ח יש שתי אפשרויות לבחור מהן איך לקבל את ההחזר. אפשרויותדרכי החזרהוראות החזר1הפקדה ישירה לחשבון בנק אמריקאי באמצעות החזר מסכשמגישים דו"ח מס, אנא ספקו לנו את המידע הבא על חשבון הבנק ואנחנו נכלול אותו [...]

בדוק מצב החזרי מס

אתה יכול לחפש ב"איפה ההחזר שלי" או להקליק על הקישורית הבאה ולהכניס את המידע הנדרש. סכום ההחזר שלך מופיע בעמוד השני של דו"ח המס שלך. https://sa.www4.irs.gov/irfof/lang/en/irfofgetstatus.jsp תזדקק למידע הבא מדו"ח המס האחרון שלך: מספר SOCIAL [...]

Go to Top